Danh sách bọn TưBản ĐỎ

3 Août

Đảng viên=đẻ ra có chức có quyền=bán nước:
Có chức có quyền=
1/-đàn áp dân chuúng dã man vô nhân đạo
2/tiền rừng bạc núi chui dzô túi
3/an chơi đàng điếm vô luân
Danh sách tỷ phú và triệu phú Đôla VN

Tụi USA phải về VN học tập tụi đầu gấu cs này thì mới khá được
chứ làm tông tông hay làm giới chức ở MĨ đây chỉ có TỐN TIỀN,, chứ TIỆN không dzô hàng tỷ hay vài trăm triệu nhu các cán bộ của đảng cướp mafia cs này…

Danh sách trên 300 cán bộ Cộng Sãn có tài sãn vài trăm triệu Mỹ kimHãy xem lại những số tiền khổng lố của những CSVN. Làm sao chống tham nhũng khi CSVN là những tên tham nhũng chưa từng thấy trong lịch sữ.Phan Văn Khải và con trai trên 2 tỷ USD

1. Nguyễn Thị Xuân Mỹ : Chủ Tịch Ủy Ban Trung Ương Kiểm Soát 417 triệu USD

2. Thích Trí Tịnh : Uỷ viên Đoàn Chủ tịch, TW GHP 250 triệu USD

3. Lê Đức Anh : Cựu Chủ tịch nhà nước CSVN 2 tỷ 215 triệu USD

4. Trần Đức Lương : Chủ tịch nhà nước 2 tỷ 100 triệu USD

5. Đỗ Mười : Cựu Tổng Bí Thư CSVN 1 tỷ 90 triệu USD

6. Nguyễn Tiến Dũng : Đệ nhát Phó Thủ Tướng 1 tỷ 780 triệu USD

7. Nguyễn Văn An : Chủ tịch Ban Chấp Hành Trương Đảng CSVN 1 tỷ 70 triệu USD

8. Lê Khả Phiêu: Cựu Tổng Bí Thư Đảng 1 tỷ 430 triệu USD

9. Nguyễn Mạnh Cầm : Phó Thủ Tướng 1 tỷ 350 triệu USD

10. Võ Văn Kiệt : Cựu Tổng Bí Thư Đảng 1 tỷ 15 triệu USD

11. Nông Đức Mạnh : Chủ Tịch Quốc Hội 1 tỷ 143 triệu USD

12. Phạm Thế Duyệt : Uỷ viên Thường vụ Thường trực TW Đảng 1 tỷ 773 triệu USDTrần Ngọc Liễng : Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 900 triệu USD

13. Hoàng Xuân Sính : Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 784 triệu USD

14. Lý Ngọc Minh : Uỷ viên UBTW MTTQVN 750 triệu USD

15. Nguyễn Đình Ngộ : Chủ tịch UBMTTQ 656 triệu USD

16. Võ Thị Thắng : Phó Chủ tịch Trung ương HLHPN 654 triệu USD

17. Ma Ha Thông : Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 590 triệu USD

18. Nguyễn Đức Triều : Chủ tịch TW Hội Nông dân VN 590 triệu USD

19. Trần Văn Quang : Chủ tịch Hội Cựu chiến binh VN 587 triệu USD

20. Nguyễn Đức Bình : Giám Đốc Viện Quốc Gia TPHCM 540 triệu USD

21. Vương Đình Ái : Phó Chủ tịch Uỷ ban ĐKCĐVN 512 triệu USD

22. Hoàng Thái : Thường trực Đoàn Chủ tịch 500 triệu USD

23. Nguyễn Thị Nữ : Chủ tịch UBTW MTTQVN 500 triệu USD

24. Nguyễn Tiến Võ : Uỷ viên UBTW MTTQVN 469 triệu USD

25. Nguyễn Văn Huyền : Nhân sĩ thành phố HCM 469 triệu USD

26. Nguyễn Xuân Oánh : Kinh tế Thành phố HCM 469 triệu USD

27. Phạm Thị Trân Châu : Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 469 triệu USD

28. Thích Thiện Duyên : Giáo hội Phật giáo QN ĐN 469 triệu USD

29. YA Đúc : uỷ viên UBTW MTTQVN 469 triệu USD

30. Hà Học Trạc : Chủ tịch UBTW MTTQVN 400 triệu USD

31. Hoàng Quang Đạo : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 390 triệu USD

32. Lê Hai : Tổng cục chính trị QĐNDVN 390 triệu USD

33. Lê Truyền : Uỷ viên Ban Thường trực 390 triệu USD

34. Lý Quý Dương : Dân Tộc Dao tỉnh Hà Giang 390 triệu USD

35. Phạm văn Kiết : Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc 390 triệu USD

36. Vương Đình Bích : Uỷ viên UBTW MTTQVN 390 triệu USD

37. Trần Đông Phong : Thường trực UBTƯMTTQVN 387 triệu USD

38. Trần Văn Đăng : Uỷ viên TƯ Đảng,Tổng Thư ký 364 triệu USD

39. Hoàng Đình Cầu : Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 300 triệu USD

40. Lý Chánh Trung : Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 300 triệu USD

41. Ngô Bá Thành : Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 300 triệu USD

42. Trương Thị Mai : Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam 300 triệu USD

43. Hồ Đức Việt : Bí Thư thứ nhất TW Đoàn TNCS 287 triệu USD

44. Lâm Công Định : Uỷ viên UBTW MTTQVN 287 triệu USD

45. Ngô Gia Hy : Uỷ viên UBTW MTTQVN 287 triệu USD

46. Trần Văn Chương : Chủ tịch Hội người Viẹt Nam 287 triệu USD

47. Trương Văn Thọ : Bác sỹ, dân tộc Chăm 287 triệu USD

48. Đỗ Duy Thường : Vụ Trưởng vụ Dân chủ pháp luật 280 triệu USD

49. Đỗ Tấn Sỹ : Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp 280 triệu USD

50. Lê Văn Triết : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 280 triệu USD

51. Lương Tấn Thành : Giáo Sư Bệnh viện Bạch Mai 280 triệu USD

52. Nguyễn Phúc Tuần : Uỷ viên UBTW MTTQVN 280 triệu USD

53. Phạm Thị Sơn : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 280 triệu USD

54. Lê Bạch Lan : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 269 triệu USD

55. Nguyễn Văn Vi : Uỷ viên UBMTTW 269 triệu USD

56. Trần Thoại Duy Bảo : Uỷ viên UBTW MTTQVN 269 triệu USD

57. Vũ Oanh Lão : thành cách mạng 269 triệu USD

58. Nguyễn Thị Nguyệt : Cao đài Ban Chỉnh tỉnh Bến Tre 264 triệ USD

59. Bùi Thái Kỷ : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 257 triệu USD

60. Hoàng Hồng : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 257 triệu USD

61. Lưu Văn Đạt : Tổng Thư ký Hội Luật gia Việt Nam 257 triệu USD

62. Nguyễn Công Danh : T P. Hồ Chí Minh 257 triệu USD

63. Nguyễn Túc : Uỷ viên Ban Thường trực 257 triệu USD

64. Nguyễn Văn Bích : Uỷ Ban Kế hoạch Nhà Nước 257 triệu USD

65. Hoàng Việt Dũng : Giám đốc Công ty TNHH 256 triệu USD

66. Phan Quang : Hội nhà báo Việt Nam, Uỷ viên UBMT 256 triệu USD

67. Vưu Khải Thành : Tổng công ty hữu hạn BITIS 256 triệu USD

68. Cao Xuân Phổ : Viện Đông Nam á 254 triệu USD

69. Chu Văn Chuẩn : Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN 254 triệu USD

70. Đăng Thị Lợi : Chủ tịch Hội Thân nhân Việt kiều 254 triệu USD

71. Hoàng Văn Thượng : Đại tá, Anh hùng quân đội 254 triệu USD

72. Lê Quang Đạo : Trung ương Mặt trận Tổ quốc N 254 triệu USD

73. Lợi Hồng Sơn : Uỷ viên UBTW MTTQVN 254 triệu USD

74. Lý Chánh Trung : Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 254 triệu USD

75. Ngô Ngọc Bỉnh : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 254 triệu USD

76. Nguyễn Kha : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 254 triệu USD

77. Nguyễn Văn Hạnh : Uỷ viên UBTW MTTQVN 254 triệu USD

78. Nguyễn Văn Vĩnh : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 254 triệu USD

79. Đinh Thuyên : Chủ tịch hội người mù Việt Nam 250 triệu USD

80. Đoàn Thị ánh Tuyết : Thượng tá, Anh hùng quân đội 250 triệu USD

81. Lê Thành : Phó Chủ tịch Thường trực 250 triệu USD

82. Mùa A Sấu : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 250 triệu USD

83. Trần Kim Thạch : Uỷ viên UBTW MTTQVN 250 triệu USD

84. Lê Ngọc Quán : Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh Phú 249 triệu USD

85. Nguyễn Quang Tạo : Chủ tịch liên hiệp các hội hoà bình 249 triệu USD

86. Nguyễn Văn Thạnh : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 249 triệu USD

87. Thào A Tráng : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 249 triệu USD

88. Trần Khắc Minh : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 229 triệu USD

89. Lê Minh Hiền : Thường trực UBTƯMTTQVN 215 triệu USD

90. Hà Thị Liên : Thường trực UBTƯMTTQVN 214 triệu USD

91. Ama Bhiăng : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 200 triệu USD

92. Âuu Quang Cảnh : Uỷ viên UBTW MTTQVN 200 triệu USD

93. Bế Viết Đẳng : Uỷ viên UBTW MTTQVN 200 triệu USD

94. Đàm Trung Đồn : Đại học Tổng hợp Hà Nội 200 triệu USD

95. Đặng Đình Tứ : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 200 triệu USD

96. Đặng Ngọc Bân : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 200 triệu USD

97. Đinh Công Đoàn : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 200 triệu USD

98. Đinh Gia Khánh : Viện Văn học dân gian 200 triệu USD

99. Hà Phú An : Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc 200 triệu USD

100. Hoàng Đức Hỷ : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 200 triệu USD

101. Lâm Bá Châu : Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp 200 triệu USD

102. Lê Văn Tiếu : Việt kiều tại CHLB Đức 200 triệu USD

103. Lương Văn Hận : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 200 triệu USD

104. Nguyễn Văn Tư : Chủ tịch Hội Công Thương 200 triệu USD

105. Phùng Thị Hải : Giám đốc Công ty TNHH Thuỷ Sản 200 triệu USD

106. Rơ Ô Cheo : Dân tôc Gia Lai tỉnh Gia Lai 200 triệu USD

107. Sầm Nga Di : Dân tộc Thái, tỉnh Nghệ An 200 triệu USD

108. Thích Đức Phương : Thừa Thiên Huế 200 triệu USD

109. Thích nữ Ngoạt Liên : Uỷ viên UBTW MTTQVN 200 triệu USD

110. Trần Hậu : TWMTTQVN Trưởng Ban Nghiên 200 triệu USD

111. Triệu Thuỷ Tiên : Dân tộc Nùng 200 triệu USD

112. Trương Nghiệp Vũ : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 200 triệu USD

113. Trương Quốc Mạo : Chủ tịch Hội nông dân 200 triệu USD

114. Ung Ngọc Ky : Uỷ viên uỷ ban TWMTTQ 200 triệu USD

115. Vũ Đình Bách : Uỷ viên UBTW MTTQVN 200 triệu USD

116. Mong Văn Nghệ : Dân tộc Khơ mú tỉnh Nghệ An 197 triệu USD

117. Đinh Xông : Dân tộc Hrê tỉnh Quãng Ngãi 190 triệu USD

118. Lê Công Tâm : Phó Chủ tịch Thường trực 190 triệu USD

119. Mấu Thị Bích Phanh : Dân tộc Raklây tỉnh Ninh Thuận 190 triệu USD

120. Nguyễn Ngọc Minh : Uỷ viên UBMTTQ tỉnh Huế 190 triệu USD

121. Phan Hữu Phục : Cao đài Tiên thiên 190 triệu USD

122. Trần Thế Tục : Uỷ viên UBTW MTTQVN 190 triệu USD

123. Hoàng Mạnh Bảo : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 187 triệu USD

124. Nguyễn Thị Ngọc Trâm : Uỷ viên UBTW MTTQVN 187 triệu USD

125. Phạm Hồng Sơn : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 187 triệu USD

126. Phan Hữu Lập : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 187 triệu USD

127. Thái Văn Năm : Phật giáo Hoà hảo 187 triệu USD

128. Trần Văn Tấn : Uỷ viên UBTW MTTQVN 187 triệu USD

129. Vi Văn ỏm : Dân tộc Xi mun tỉnh Sơn La, 187 triệu USD

130. Bùi Thị Lập : Uỷ viên UBTW MTTQVN 184 triệu USD

131. Kpa Đài : Uỷ viên UBTW MTTQVN 184 triệu USD

132. Lê Văn Hữu : Mặt trận Tổ quốc tỉnh Phú Yên 184 triệu USD

133. Nông Quốc Chấn : Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 184 triệu USD

134. Phạm Khiêm Ich : Viên Thông tin KHXH 184 triệu USD

135. Phạm Thanh Ba : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 184 triệu USD

136. Từ Tân Vũ : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 184 triệu USD

137. Viễn Phương : Nhà thơ Uỷ viên UBMTTQ 184 triệu USD

138. Nguyễn Ngọc Thạch : Tổng Biên Tập Báo Đại Đoàn kết 180 triệu USD

139. Trương Hán Minh : Người Hoa TP. Hồ Chí MInh 180 triệu USD

140. Bùi Xướng : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 157 triệu USD

141. Trần Đình Phùng : Chủ tịch Uỷ ban Mặt 157 triệu USD

142. Hồ Ngọc Nhuận : Uỷ viên UBTW MTTQVN 156 triệu USD

143. Phan Huy Lê : Uỷ viên UBTW MTTQVN 156 triệu USD

144. Nguyễn Thống : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 154 triệu USD

145. Trần Minh Sơn : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 154 triệu USD

146. Vũ Duy Thái : Giám đốc xí nghiệp trách nhiệm hữu hạn 154 triệu USD

147. Chu Phạm Ngọc Sơn : Uỷ viên UBTW MTTQVN 150 triệu USD

148. Đỗ Hoàng Thiệu : Đà Nẵng Ngân Hàng tỉnh QN ĐN 150 triệu USD

149. Dương Nhơn : Uỷ viên UBTW MTTQVN 150 triệu USD

150. Huỳnh Cương : Uỷ viên UBTW MTTQVN 150 triệu USD

151. Mai Thế Nguyên : Kiến trúc sư trưởng tại Na Uy 150 triệu USD

152. Ngô Minh Thưởng : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 150 triệu USD

153. Nguyễn Ngọc Sương : Đại học Tổng hợp Thành phố 150 triệu USD

154. Nguyễn Văn Diệu : Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN 150 triệu USD

155. Phạm Ngọc Hùng : Uỷ viên UBTW MTTQVN 150 triệu USD

156. Thượng thơ Thanh : HT Cao đài Toà Thánh Tây Ninh 150 triệu USD

157. Trần Đức Tăng : Phối sư Hội thánh Cđ Minh Chơn đạo 150 triệu USD

158. Trần Phước Đường : Uỷ viên UBTW MTTQVN 150 triệu USD

159. Lê Đắc Thuận : Giám đốc điều hành Cty VANOCO 107 triệu USD

160. Nguyễn Đức Thành : Chủ tịch Ban điều hành CLB 107 triệu USD

161. Trần Mạnh Sang : Uỷ viên UBTW MTTQVN 107 triệu USD

162. Amí Luộc : Uỷ viên UBTW MTTQVN 100 triệu USD

163. Bùi Thị Lạng : Thành phố Hồ Chí Minh. 100 triệu USD

164. Danh Nhưỡng Dân tộc Khơ me 100 triệu USD

165. Đào Văn Tý : Uỷ viên UBTW MTTQVN 100 triệu USD

166. Đồng Văn Chè : Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN 100 triệu USD

167. Hà Den : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 100 triệu USD

168. Hồ Phi Phục : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 100 triệu USD

169. Hoàng Kim Phúc : Tổng Hội trưởng Hội Thánh tin lành 100 triệu USD

170. Kim Cương Tử : UBTW MTTQV 100 triệu USD

171. Lê Ca Vinh : Uỷ viên UBTW MTTQVN 100 triệu USD

172. Lý Lý Phà : Uỷ viên UBTW MTTQVN 100 triệu USD

173. Nguyễn Hữu Hạnh : Nhân sỹ Thành phố 100 triệu USD

174. Nguyễn Lân : Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 100 triệu USD

175. Nguyễn Lân Dũng : Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội 100 triệu USD

176. Nguyễn Minh Biện : Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN 100 triệu USD

177. Nguyễn Phước Đại : Luật sư TP. Hồ Chí Minh 100 triệu USD

178. Nguyễn Tấn Đạt : Phật giáo Hoà hảo tỉnh An Giang 100 triệu USD

179. Nguyễn Thành Vĩnh : Uỷ viên UBTW MTTQVN 100 triệu USD

180. Nguyễn Thị Liên : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 100 triệu USD

181. Nguyễn Thiên Tích : Chủ tịch hội y học cổ truyền VN 100 triệu USD

182. Nông Thái Nghiệp :Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 100 triệu USD

183. Phùng Thị Nhạn : Nghệ sỹ nhân dân Thành phố HCM 100 triệu USD

184. Sùng Đại Dùng : Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN 100 triệu USD

185. Trương Quang Đạt : Dân tộc Sán Dìu tỉnh Vĩnh Phú 100 triệu USD

186. Tương Lai : Uỷ viên UBTW MTTQVN 100 triệu USD

187. Vũ Mạnh Kha : Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Hà Nội 100 triệu USD

188. Hà Thái Bình : Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc 56 triệu USD

189. Nguyễn Văn Đệ : Thượng tá, kỹ sư thuộc Bộ Quốc Phòng 56 triệu USD

190. Trần Bá Hoành : Uỷ viên UBTW MTTQVN 56 triệu USD

191. Võ Đình Cường : Uỷ viên UBTQ MTTQVN 56 triệu USD

192. Cù Huy Cận : Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật VN 50 triệu USD

193. Lê Khắc Bình : Chủ tịch, Uỷ viên Đoàn Chủ tịch 50 triệu USD

194. Huỳnh Thanh Phương : ủy Quân sự thành phố Cần Thơ 32 triệu USD

195. Hồ Xuân Long : Dân tộc Vân kiều, Quãng Trị 15 triệu USD

Một tài liệu cũ trong báo Quốc gia, Montreal, Canada từ tháng 2/1996 trích tin Nữu Ước cho biết :“ Một thành viên cao cấp của Hội đồng mậu dịch Việt – Mỹ tiết lộ đảng CSVN được xem là một tỉ phú hàng đầu của thế giới vào năm 1995 với tài sản ước lượng lên đến 20 tỉ đôla…VN hiện nay có khoảng từ 80 đến 100 người có tài sản trên 300 triệu đô la, tất cả các tỉ phú này đều là cán bộ cao cấp của đảng.“Ông John Shapiro, một cựu chiến binh Hoa kỳ sau 3 tuần lễ thăm VN để tính chuyện làm ăn buôn bán, phát biểu rằng các ông lớn trong đảng gồm các thành viên bộ chính trị, các bộ trưởng và thứ trưởng, ít nhất mỗi người có vợ hay con làm chủ một công ty. Theo ông J Shapiro, do việc chính phủ cho phép các công ty được chuyển ngân ra nước ngoài lên đến 500000 đô la, số ngoại tệ trong nước bắt đầu vơi đi.“Vẫn theo ông Shapiro, có khoảng 700 đảng viên CSVN có tài sản từ 100 đến 300 triệu đô la. Đây là con số do một nhân vật cao cấp của ngân hàng trung ương cung cấp cho ông. Những đảng viên có tài sản từ 50 đến 100 triệu đô la khoảng 2000 người…Tất cả những con số về tài sản của đảng CSVN là do những chuyên viên thống kê của cơ quan mậu dịch quốc tế. Số tài sản lớn lao trên do thân nhân của đảng viên cao cấp ở nước ngoài làm sở hữu chủ. Ông Shapiro cũng nêu lên nhiều thí dụ điển hình như vợ bé của tổng cục phản gián làm ăn rất lớn ở Âu châu, em ruột của trung tướng VC, tổng cục phó tổng cục phản gián đang kinh doanh rất lớn ở Nam Cali, vợ con của Giám đốc tổng cục kinh tế và thân nhân của Đỗ Mười thủ đắc những tài sản nhiều triệu đô la ở Vancouver, Canada và cả ở New York, Houston. Trong niên khóa 94-95, hàng trăm du học sinh là con cái đảng viên tự túc. Niên khóa 95-96, con số này tăng lên gấp 3…”Một tài liệu khác trong website mà tôi tạm dịch là mạng điểm ( cf. địa điểm, thời điểm) Hận Nam Quan tháng 5/2002 tựa là “ Giai cấp mới trong các chế độ CS “ cho biết :“Theo tin của hãng thông tấn Reuter đánh đi từ Hà nội ngày 4 tháng 3 năm 2002 thì ĐCSVN sau khóa họp TƯ Đảng từ 18-2-đến 2-3-2002 đã chính thức ban hành một chính sách mới về kinh tế rất táo bạo: Đảng viên CS được phép làm kinh doanh tư nhân. Phạm Chi Lan, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và kỹ nghệ tuyên bố với phóng viên của hãng thông tấn Reuter rằng:”… Đại hội đã quyết định là các đảng viên đang quản trị các xí nghiệp tư nhân có quyền ở lại trong Đảng”.“Thật ra thì từ nhiều năm nay, các đảng viên cao cấp tuy không chính thức sở hữu một xí nghiệp tư nào cả nhưng thân nhân bà con của họ đã là chủ nhân của những xí nghiệp tư lớn nhất trong nước.“Cứ hỏi vợ con các ông Phan văn Khải, Võ văn Kiệt, Đỗ Mười, Phạm Thế Duyệt, Trần Đức Lương, Nguyễn Tấn Dũng…là sẽ biết ai là chủ nhân của các sân golf, các khách sạn hạng sang, hãng xe taxi, hãng hàng không, nhà máy chế biến hải sản, hãng xuất nhập cảng, siêu thị lớn nhất nước.“Ai mà không thấy sự giàu có hiển nhiên của giới lãnh đạo CS tại VN. Họ xây nhà lầu, xài tiền như nước, xuất ngoại như đi chợ, chi tiêu một lúc hàng bó đô la tiền mặt. Giới tư bản đỏ nhờ phù phép XHCN đã biến tài sản của quốc gia thành tư sản một cách thần tình, biển thủ công quỹ, buôn lậu hàng quốc cấm thế mà cứ hò hét diệt tham nhũng đến cùng.“Theo tài liệu FYI ( Poliburos network) ngày 19/12/2000 thì các cán bộ và nhân viên cao cấp của nhà nước CS Hà nội hiện làm chủ những số tiền to lớn gửi tại các ngân hàng ngoại quốc cộng với những bất động sản tọa lạc trong nước.

– Lê Khả Phiêu : cựu tổng bí thư ĐCSVN và gia đình có 5 khách sạn (2 ở Hànội và 3 ở Saigon), tài sản và tiền mặt trị giá 1 tỉ 170 triệu Mỹ kim (US$ 1.170.000.000)

– Trần Đức Lương: Chủ tịch nước CHXHCNVN, tài sản và tiền mặt 1 tỉ 137 triệu MK- Phan Văn Khải: Thủ tướng chính phủ, gia đình có 6 khách sạn ở Saigon, tài sản 1 tỉ 200 triệu MK.

– Nguyễn Tấn Dũng: Đệ 1 Phó Thủ tướng, tài sản 1 tỉ 480 triệu MK

– Nguyễn Mạnh Cầm: Phó Thủ tướng, tài sản 1 tỉ 150 triệu MK

– Phạm Thế Duyệt: Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc, tài sản 1 tỉ 173 triệu MK

– Tướng Phạm Văn Trà : Bộ trưởng Quốc Phòng, tài sản gồm có 10 tấn vàng và tiền mặt 1 tỉ 360 triệu MK.

– Trương tấn Sang: Chủ tịch Ủy ban Kinh tế TƯ Đảng CSVN, tài sản và tiền mặt 1 tỉ 124 triệu MK

Ngoài ra, còn một số cán bộ và công chức có 1 tỉ và trên 100 triệu MK trong danh sách liệt kê của bảng FYI này là hơn 20 người nữa.Gần đây nhất, theo điện thư Câu lạc bộ dân chủ số 39 tháng 2/2005 trong mạng điểm Y kiến thì:“Một nguồn tin tuyệt mật đã được tiết lộ mới đây từ một quan chức cao cấp Bộ Công an cho biết số tiền khổng lồ mà các quan chức cao cấp VN gửi tại ngân hàng Thụy sĩ. Đáng chú ý là:

· Cựu Chủ tịch nước Lê Đức Anh hơn 2 tỉ USD cộng 7 tấn vàng;

· Cựu Tổng Bí thư Đỗ Mười 2 tỉ USD;

· Đương kim Bộ trưởng Quốc Phòng Phạm văn Trà 2 tỉ USD cộng 3 tấn vàng;

· Cựu Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu 500 triệu USD;

· Đương kim Chủ tịch nước Trần Đức Lương 2 tỉ USD;

· Đương kim Thủ tướng Phan văn Khải hơn 2 tỉ USD;

· Đương kim Phó Thủ tướng thường trực Nguyễn tấn Dũng hơn 1 tỉ USD;Đương kim Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh 1,3 tỉ USD;

· Đương kim chủ tịch Quốc hội Nguyễn văn An hơn 1 tỉ USD;

· Cựu phó ủy ban thể dục thể thao Quốc gia Lương quốc Đống 500 triệu USD;

· Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn mạnh Cầm hơn 1 tỉ USD;

· Cựu Thứ trưởng thường trực Bộ Thương mại Mai văn Dậu hơn 1 tỉ USD.

Ngoài ra, nguồn tin cũng cho biết một danh sách dài các quan chức có số tiền gửi hàng trăm triệu USD…”Tôi phải đưa ra 3 nguồn khác nhau để anh và các bạn trong nước thấy, báo chí trong nước nếu biết cũng không dám đăng vì toàn là “bí mật quốc gia”, internet thì không phải ai cũng có để coi, lại bị tường lửa ngăn chặn hay bị theo dõi khi dùng máy điện toán công cộng.

Publicités

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :